Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

In 2019 start de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de wijkverpleging met de volgende fase in de vernieuwing van de bekostiging. In een nieuwe voortgangsrapportage geeft het een stand van zaken en de richtingen voor het vervolg. De NZa werkt in dit traject nauw samen met wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Uniek is de samenwerking met wetenschappers binnen het wetenschappelijk programma wijkverpleging. Dit meldt de NZa. 

Zorgaanbieders krijgen nu nog per uur betaald

In de huidige bekostiging krijgen zorgaanbieders betaald per uur. Het stimuleren van zelfredzaamheid, bijvoorbeeld cliënten leren hoe ze zelf hun ogen kunnen druppelen loont in het huidige systeem niet. Ook is er beperkt inzicht in de verwachte aard en omvang van de zorg per cliënt. Daarnaast is er weinig inzicht in de kwaliteit en uitkomsten van de zorg. Ook is het voor zorgaanbieders moeilijk om systeemfuncties te organiseren, zoals de regionale beschikbaarheid van niet planbare wijkverpleging in de avond, nacht en het weekend, coördinatie en samenwerking en preventie.

Betalen per periode per type cliënt

Voor de lange termijn ziet de NZa integrale bekostiging van zorgnetwerken rond de cliënt als het eindperspectief. Dit houdt in dat de bekostiging is gericht op een bundel van verschillende zorgvormen, over de verschillende schotten heen, waarbij de patiënt en zijn zorgbehoefte centraal staat. Zo wil de Zorgautoriteit ook in de bekostiging stimuleren dat de wijkverpleegkundige samenwerkt met bijvoorbeeld de fysiotherapeut, huisarts en de praktijkondersteuner om mensen de juiste zorg te geven. Het uiteindelijke doel is om een zorgaanbieder niet meer per uur per cliënt te betalen, maar per periode per type cliënt.

In Amsterdam loopt inmiddels een pilot bij thuiszorgorganisatie Cordaan. “Wij hebben nu gezien dat het werken met een nieuwe bekostiging met vaste maandbedragen per klant het professioneel handelen van onze wijkverpleegkundigen bevordert.”  

Door: Nationale Zorggids