Normal_opa_wachten_ouderen_bejaarden

Het merendeel van de Nederlandse volwassenen is tevreden met zijn of haar leven. Bijna 6 op de 10 zijn bovendien optimistisch over hoe het in het algemeen gaat in Nederland. Ruim 3 op de 10 zijn daarover pessimistisch, 1 op de 10 is zelfs sterk pessimistisch. Tot deze laatste groep behoren relatief vaak ouderen, laagopgeleiden, mannen en personen met een Nederlandse achtergrond. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna 9 op de 10 volwassenen zeggen in 2018 dat zij tevreden zijn met hun leven, 12 procent is niet tevreden en niet ontevreden, 2 procent is naar eigen zeggen ontevreden. Het percentage tevredenen is 2 procentpunt hoger dan in 2013. Het is de eerste keer dat het CBS rapporteert over de mening van de bevolking over hoe het gaat met Nederland.

Ouderen vaker pessimistisch

Mannen en vrouwen zijn in 2018 naar eigen zeggen even vaak tevreden met hun leven. Ze waren ook even vaak optimistisch of pessimistisch over Nederland. Een groep van 10 procent vindt dat het duidelijk de verkeerde kant op gaat. Deze groep die sterk pessimistisch is over Nederland is relatief vaak een man (55 procent), tussen 45 en 75 jaar oud (61 procent), laagopgeleid (39 procent) en heeft een Nederlandse achtergrond (81 procent).

De mate waarin mensen optimistisch of pessimistisch zijn over Nederland is gemeten door de vraag: ‘Hoe vindt u dat het over het algemeen gaat met Nederland?’ De antwoordmogelijkheden zijn: 1. duidelijk de goede kant op; 2. een beetje de goede kant op; 3. een beetje de verkeerde kant op; 4. duidelijk de verkeerde kant op; 5. weet ik niet. Daarbij worden opties 1 en 2 gezien als optimistisch en opties 3 en 4 als pessimistisch.

Door: Nationale Zorggids