Normal_oudere_hand_bejaard

In de gemeente Oosterhout hebben twaalf organisaties het convenant ‘Langer zelfstandig wonen’ ondertekend waardoor ouderen in de gemeente mogelijk langer in hun (aangepaste) woning kunnen blijven wonen. De organisaties gaan zich inzetten in verschillende gebieden, zoals betaalbaar wonen, aanpassingen in woningen en voorzieningen in de gemeente. Dit meldt Skipr.

De convenant is op 1 april ondertekend door de deelnemende organisaties. Dit zijn onder andere de gemeente Oosterhout, Stichting Thuisvester, GGD West-Brabant en Ouderenplatform Oosterhout. Samen gaan zij dit jaar verschillende activiteiten uitvoeren die te maken hebben met langer zelfstandig wonen. Er wordt bijvoorbeeld een enquête gehouden over de voorzieningen in de gemeente, zowel de bestaande als gewenste voorzieningen.

Technologische gadgets

Er zijn twee pilots uitgezet in het regio. Het gaat om ‘Verbeteren van de sociale cohesie in de Sterrenbuurt’ en om ‘Aanpassingen van woningen met onder andere domotica’. Bij domotica wordt gebruik gemaakt van technologische gadgets die het voor de oudere makkelijker maakt om thuis te blijven wonen.

Door: Nationale Zorggids