Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Stichting Residentie Buitenzorg heeft een aanwijzing ontvangen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De aanwijzing is alleen geldig voor de verpleegunit in Groningen waar de residentie aan tien mensen met dementie zorg verleent. Dit meldt IGJ. 

Er zijn onder meer tekortkomingen op het gebied van medicatieveiligheid, deskundige zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid. Al in mei 2017 zag de inspectie enkele tekortkomingen. Toen het in december 2018 terugkwam, was het aantal tekortkomingen niet af- maar toegenomen. De inspectie heeft op dit moment onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop Residentie Buitenzorg stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg op deze verpleegunit in Groningen.

Met de aanwijzing wil de inspectie dat de noodzakelijke verbetermaatregelen alsnog worden getroffen en er op de structurele naleving daarvan adequaat wordt gestuurd. De Stichting krijgt vier weken de tijd om de benodigde verbeteringen door te voeren in het thema medicatieveiligheid. Voor het verbeteren van de deskundigheid van zorgverleners en het aansturen op kwaliteit en veiligheid krijgt de instelling vier maanden de tijd. 

Door: Nationale Zorggids