Normal_oudere_rolstoel

Olcea Nieuwe Zorglandschap heeft een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het is de zorginstelling na een langdurig verscherpt toezicht niet gelukt om alle tekortkomingen weg te nemen en daarmee de kwaliteit en veiligheid van de zorg te borgen. Olcea levert thuiszorg in Hengelo en Enschede en heeft in beide steden een locatie voor dagbesteding. Dit meldt IGJ. 

De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in de huidige aansturing van Olcea. Daarnaast is de cliëntveiligheid er in het gedrang. Daarom krijgt de zorgaanbieder een aanwijzing. Olcea moet verbetermaatregelen doorvoeren en kwalitatief goede zorg waarborgen en zo de huidige situatie verbeteren. Met de aanwijzing moet bereikt worden dat de noodzakelijke verbetermaatregelen alsnog getroffen worden en er op de structurele naleving daarvan adequaat wordt gestuurd.

Olcea heeft vier maanden de tijd om maatregelen te nemen om de zorg te verbeteren. Als de zorginstelling hier niet aan voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen. 

Door: Nationale Zorggids