Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Stichting Mosae Zorggroep staat zes maanden lang onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De stichting, die ouderenzorg en thuiszorg verleent in Maastricht en omgeving, moet verschillende verbeteringen doorvoeren om goede zorg te kunnen leveren. Dit meldt IGJ.

De inspectie bezocht twee locaties van Stichting Mosae Zorggroep en zag daar tekortkomingen op de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid. Het bestuur van Mosae stuurt onvoldoende aan op kwaliteit. Bovendien gaan de verbeteringen te langzaam. Daarom is nu een verscherpt toezicht ingesteld, aldus IGJ.

Gedurende de periode van zes maanden kan de inspectie aangekondigde en onaangekondigde bezoeken doen aan Mosae. Tussentijds beoordeelt de inspectie de resultatenrapportages en de uitkomsten van bezoeken. Aan het einde van de periode besluit de IGJ of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven of dat er bestuursrechtelijke maatregelen genomen moeten worden. 

Door: Nationale Zorggids