Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Stichting Zahet, locatie Gasthuis Schependomlaan, voldoet aan het eerste deel van de aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Voor het tweede deel heeft Zahet langer de tijd. Gasthuis Schependomlaan in Nijmegen verleent zorg aan ouderen. Er is ruimte voor maximaal 15 cliënten. Zahet staat sinds februari onder verscherpt toezicht. Ook geldt er een aanwijzing, die uit twee delen bestaat. Dit meldt de inspectie.

Het eerste deel van de aanwijzing gaat over de thema’s persoonsgerichte zorg medicatieveiligheid. Zahet kreeg een maand de tijd om aan de normen te voldoen. Dat is gelukt. Het tweede deel van de aanwijzing gaat over het thema sturen op kwaliteit en veiligheid. Zahet heeft zes maanden de tijd gekregen om op dit thema aan de normen te voldoen. Ook het verscherpt toezicht loopt nog.

De inspectie zal de ontwikkelingen bij Zahet intensief blijven volgen.

Door: Nationale Zorggids