Normal_ouderen_ouderenzorg

De Zorggroep Apeldoorn en omstreken en Trimenzo willen fuseren. Trimenzo biedt verpleeghuiszorg en complexe thuiszorg in de gemeente Voorst. Zorggroep Apeldoorn en omstreken biedt ondersteuning bij wonen, zorg, behandeling en begeleiding van ouderen in Apeldoorn en omstreken, waaronder in de gemeente Voorst. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit verpleeghuiszorg. De Autoriteit Consument & Markt concludeert dat er onder andere vervolgonderzoek nodig is naar de gevolgen voor de verpleeghuiszorg voor inwoners van de gemeente Voorst. Dit meldt ACM.

Vervolgonderzoek nodig naar verpleeghuiszorg

Na de fusie blijft er in de gemeente Voorst mogelijk weinig tot geen keuze over op het gebied van verpleeghuiszorg. Er zijn andere aanbieders actief, maar die lijken door hun prijsstelling of locatie niet voor iedereen een alternatief. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit inderdaad het geval is en wat de gevolgen zullen zijn van de fusie voor de prijs en kwaliteit van de verpleeghuiszorg in Voorst.

Gevolgen fusie

De ACM zal de gevolgen van deze fusie nader onderzoeken, nadat partijen een vergunning hebben aangevraagd. In het vervolgonderzoek gaat de ACM in ieder geval de inkoper en zorginstellingen in de omgeving nader bevragen over de mogelijke gevolgen van deze fusie.

Door: Nationale Zorggids