Normal_mantelzorg__thuiszorg

Pretoria Zorg (ook bekend als Avirazorg) heeft een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er is bij de zorgaanbieder sprake van structurele tekortkomingen in de geboden zorg. De kwaliteit en veiligheid van de zorg is niet geborgd. Tot de inspectie heeft vastgesteld dat de tekortkomingen zijn weggenomen, mag Pretoria Zorg geen nieuwe cliënten aannemen. Dit meldt IGJ. 

Pretoria Zorg, die thuiszorg levert aan cliënten in de provincie Utrecht, heeft het vertrouwen van de inspectie in de huidige aansturing verloren. De zorgaanbieder scoort onvoldoende op vrijwel alle door de inspectie onderzochte normen. Er zijn tekortkomingen in de thema’s cliënt centraal, integrale zorg en veiligheid, professionele autonomie wijkverpleegkundige en sturen op kwaliteit en goed bestuur.

In de periode van de aanwijzing mag de zorgaanbieder geen nieuwe cliënten aannemen. Dat mag pas weer als de inspectie heeft vastgesteld dat Pretoria Zorg  aan de aanwijzing heeft voldaan. De organisatie moet binnen één maand zorgen dat alle cliënten zorg ontvangen die aansluit bij hun actuele zorgbehoefte. Hierbij moet de zorgaanbieder zorgen dat een wijkverpleegkundige voldoende beschikbaar en feitelijk betrokken is bij het indiceren van de zorg en zicht heeft op de dagelijks zorg aan cliënten. 

Door: Nationale Zorggids