Normal_oudere_rolstoel

Personeel van thuiszorginstellingen maken nog vaak gebruik van dwangmaatregelen die niet zijn toegestaan. Ze verstoppen medicatie in maaltijden, doen de buitendeur na hun dienst op slot en controleren de locatie van hun cliënt, zonder dat hij of zij daarvoor toestemming heeft gegeven. Advocaten van HVG Law trekken aan de bel. Dit meldt de Telegraaf.

Dergelijke maatregelen mogen absoluut niet. Het gaat hier namelijk om “het inperken van persoonlijke vrijheden”, zeggen twee advocaten van HVG Law Ietje Kok en Thari van den Berg. Thuiszorgorganisaties moeten dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen per 2020 beter in de gaten houden,want dan wordt de Wet zorg en dwang in werking gesteld. Begaan thuiszorgaanbieders overtredingen, dan staat ze een boete van tienduizenden euro’s te wachten.

Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen, dus de toepassing van dwangzorg is soms nodig, zeggen de advocaten. De nieuwe wet zal dus één en ander bemoeilijken omdat cliënten vanaf dan per verboden handeling toestemming moeten geven om uit te kunnen voeren. 

Door: Nationale Zorggids