Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen staan lijnrecht tegenover medisch specialisten en verpleegkundigen op de afdeling spoedeisende hulp. Ze verschillen van mening over de eisen waaraan spoedzorg voor ouderen moet voldoen. Volgens de medisch specialisten het is aan de ziekenhuizen om betere kwaliteit van zorg te leveren, maar de ziekenhuizen denken dat de zorgkosten hierdoor door het plafond schieten en hier onvoldoende personeel voor beschikbaar is. Hier zijn de zorgverzekeraars en huisartsen het mee eens. Dit meldt de Volkskrant. 

De kwaliteit van zorg die artsen aan ouderen op de spoedeisende hulp willen bieden is hoger dan ziekenhuizen bieden kunnen. Medisch specialisten en verpleegkundigen op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) willen in nauw contact staan met een specialist die kennis heeft van multimorbiditeit.

Deze specialist moet binnen dertig minuten een telefonisch overleg kunnen plegen en binnen twee uur op de afdeling aanwezig zijn. Ziekenhuizen stellen echter dat een arts of verpleegkundige op de afdeling met geriatrische kennis voldoende moet zijn.

“Dan is de kwaliteit gewaarborgd en is het door de krapte op de arbeidsmarkt voor ons haalbaar om ook in 2021de roosters rond te krijgen”, zegt directeur Yvonne Snel van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Bovendien blijven de zorgkosten – die jaarlijks al stijgen – binnen de perken. 

Door: Nationale Zorggids