Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

Twee Haagse teams van HappyNurse Thuiszorg, met vestigingen in heel Nederland, zijn onder verscherpt toezicht gesteld. Het gaat om team Escamp en team Schilderswijk waar verbeteringen nodig zijn om goede zorg te kunnen verlenen. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

appyNurse heeft veertig wijkteams, verdeeld over Nederland en levert zorg aan meer dan duizend cliënten. De inspectie bezocht HappyNurse voor het eerst in december 2017 en kwam toen ook langs bij wijkteams Escamp en Schilderswijk. Ongeveer een jaar later, in december vorig jaar en januari van dit jaar, bezocht de inspectie de twee teams opnieuw.

Al in 2017 stelde IGJ een aantal tekortkomingen vast, onder meer op het gebied van integrale zorg, veiligheid, professionele autonomie van de wijkverpleegkundige en sturen op kwaliteit. Bij het tweede bezoek bleek het tempo van de opgelegde verbeteringen te laag liggen. De bestuurder heeft bovendien te weinig zicht op de kwaliteit van de zorg binnen de verschillende wijkteams. Door deze factoren heeft de inspectie verminder vertrouwen in de verbeterkracht van HappyNurse en zijn de teams gedurende zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. 

Door: Nationale Zorggids