Normal_rolstoel_oudere_bejaarde_handicap

Burgers worden in rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) relatief vaak in het gelijk gesteld. Waar burgers in de meeste rechtszaken tegen de overheid in 25 en 30 procent gelijk krijgen, is dat in rechtszaken tegen gemeenten 41 procent. Dit meldt NU.nl op basis van berichtgeving door Trouw, Argos en De Groene Amsterdammer. 

Sinds de overheveling van de door de overheid geregelde AWBZ naar de gemeentelijke Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zijn er in Nederland bijna zevenduizend rechtszaken geweest over de uitvoering van de Wmo. Ongeveer 1.500 daarvan werden besloten door de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter als het gaat om sociale zekerheid.

Gemeenten moeten sinds de overheveling voor hun ouderen, beperkten en chronisch zieken zorgen, bijvoorbeeld door aan hen persoonsgebonden budgetten te verstrekken voor Wmo-budget, door ondersteuning met hulpmiddelen en huishoudelijke hulp.

“Gemeenten lozen een deel van de eigen verantwoordelijkheid naar zorgaanbieders, waardoor de burger in feite te maken krijgt met een private partij in plaats van met de gemeente”, zegt hoogleraar socialezekerheidsrecht Gijsbert Vonk. 

Door: Nationale Zorggids