Normal_tablet_arts

Een gebrek aan kennis en tijd hindert de opschaling van technologie in de verpleeeghuiszorg, zo blijkt uit onderzoek van Jester Strategy. De sector gebruikt steeds meer zorgtechnologie, maar het opschalen hiervan is een grote uitdaging. Dit meldt Jester Strategy die dit onderzoek deed in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid loopt het personeelstekort in de gehele zorg in 2022 op tot meer dan 100.000 medewerkers. Steeds vaker wordt naar technologie gekeken om het werk van zorgverleners te vergemakkelijken en tijd te besparen, ook in de verpleeghuiszorg. Maar uit het onderzoek van Jester Strategy blijkt nu dat de inzet van technologie op een grote schaal nog ver weg is en niet altijd tot tijdsbesparing leidt.

Zorgtechnologie zorgt creëert meer tijd en aandacht

Zorgtechnologie kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het creëren van voldoende tijd en aandacht voor cliënten. Technologie kan de kwaliteit en veiligheid van zorg vergroten en het leven van cliënten waardiger maken. De inzet van technologie biedt eveneens kansen om slimmer te werken. Denk aan de inzet van slim incontinentiemateriaal, GPS-trackers en cameratoezicht. 

Integraal onderdeel van visie op zorg

Het rapport noemt echter een aantal aandachtspunten. Bij veel organisaties is technologie nog geen integraal onderdeel van hun visie op zorg, terwijl dit de kans op een succesvolle inzet vergroot. Ook opschaling en borging is een aandachtspunt. Een knelpunt dat hierbij wordt ervaren, is het gebrek aan beschikbare kennis en tijd voor (de introductie van) zorgtechnologie. Vaak is de benodigde kennis en ervaring maar bij één of enkele medewerkers aanwezig. Ook bemoeilijkt een gebrekkige basisinfrastructuur (wifi-netwerken, 4G-bereik) een optimale inzet van technologie. 

Ervaring met zorgtechnologie

De onderzoekers maken onderscheid tussen zorgaanbieders die meer of minder ervaring hebben met zorgtechnologie. Daarnaast wordt per technologische toepassing gekeken naar gemak van implementatie en gebruik. Minder ervaren zorgaanbieders wordt geadviseerd te starten met functionele, meer losstaande, toepassingen zoals valdetectoren of activatiehulpmiddelen. Meer ervaren zorgaanbieders wordt geadviseerd het voortouw te nemen door samen met andere zorgaanbieders en leveranciers te experimenteren met meer complexe en geïntegreerde technologie zoals leefcirkels of slimme camerabewaking.

Door: Nationale Zorggids