Normal_ouderen__wandelstok

Op 1 januari 2019 woonden er 2.189 honderdplussers in Nederland. Dat zijn er 9 meer dan een jaar eerder en 36 minder dan in 2017. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de honderdplussers is 85 procent vrouw. In de provincie Zeeland wonen relatief de meeste honderdplussers. Dit meldt CBS.

In de afgelopen decennia nam het aantal honderdplussers, inwoners die 100 of ouder zijn, vrijwel jaarlijks toe, maar sinds enkele jaren stokt de groei rond 2.200 honderdplussers. Van de 2.189 honderdplussers op 1 januari 2019 was met 1.850 personen het overgrote deel vrouw. Vanaf 2020 zal het aantal honderdplussers naar verwachting weer stijgen. Dit wordt mede veroorzaakt door een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog.

Schiermonnikoog kent veel honderdplussers

In de provincie Zeeland woonden relatief de meeste honderdplussers, gevolgd door Zuid-Holland. In Limburg en Noord-Brabant woonden de minste honderdplussers. Gemiddeld wonen er per gemeente 2,7 honderdplussers per duizend tachtigplussers. In 38 van de 355 Nederlandse gemeenten woonden begin 2019 helemaal geen honderdplussers. Op Schiermonnikoog woonden op 1 januari 2019 relatief de meeste honderdplussers; van de 67 tachtigplussers waren er twee 100 jaar of ouder.

Door: Nationale Zorggids