Normal_spaarvarken_spaarpot_sparen_geld_pensioen

Nederlandse gemeenten hebben niet alleen moeite met de bekostiging van de jeugdzorg, ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) levert de nodige problemen op. Vorig jaar zijn daar grote tekorten geconstateerd, die ook dit jaar zullen doorspelen. Dit tekort is vermoedelijk ontstaan door de vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief. Daarmee is er niet langer sprake van een eigen bijdrage naar inkomen maar een vast tarief voor iedereen. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Hoewel de tekorten voor een gedeelte worden aangevuld met geld uit de algemene reverse en de reserve voor het sociaal domein, is dat niet voldoende. Bezuinigingen zijn de enige optie die gemeenten zien om de kosten te kunnen bolwerken. Binnenlands Bestuur deed hiervoor rondgang onder meerdere gemeenten in Nederland.

Verdubbelde tekorten

Zo heeft de gemeente Twenterand afgelopen jaar een tekort van 1,1 miljoen euro voor de Wmo opgelopen. Een jaar eerder was dit slechts 560.000 euro. Ook gemeenten Culemborg en Woudenberg zien de tekorten op de Wmo flink oplopen in de afgelopen twee jaar. Dit tekort is alleen al voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, de meeste gemeenten hebben ook tekorten voor de jeugdzorg. Het gaat met elkaar om grote bedragen, die niet volledig aangevuld kunnen worden vanuit reserves van de overheid.

Decentralisatie

Er komen door de vergrijzing steeds meer ouderen bij die hulp nodig hebben. Door de decentralisatie moeten gemeenten zelf deze zorg inzetten en bekostigen. Daarvoor krijgen ze vanuit het Rijk ieder jaar een budget. Echter blijkt uit de praktijk dat dit budget lang niet voldoende is om iedereen van de juiste zorg te voorzien. Hierdoor ontstaan onder andere wachtenlijsten in de jeugdzorg en bezuinigingen in het sociale domein. Ook de invoering van het abonnementstarief speelt volgens de gemeenten mee. Hierdoor is de eigen bijdrage naar inkomen vervangen door hetzelfde tarief voor iedereen.

Door: Nationale Zorggids