Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

Het budgettair kader voor de langdurige zorg is dit jaar te krap. Dat komt onder andere doordat de vraag naar verpleeghuiszorg sneller is toegenomen dan verwacht. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) raadt minister De Jonge van Volksgezondheid in haar jaarlijkse mei-advies aan om de 200 miljoen euro aan beschikbare herverdelingsmiddelen voor de langdurige zorg in te zetten. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

Daarnaast verwacht de NZa dat er dit jaar nog eens 210 miljoen euro nodig is om aan de vraag naar langdurige zorg te voldoen, en 60 miljoen euro aan manoeuvreerruimte om het contracteerproces soepel te laten verlopen. Het aantal indicaties voor verpleeghuiszorg is het afgelopen jaar met name voor de zorgzwaartepakketten vv4 en vv5 met meer dan 7 procent per jaar gegroeid.

Voor de korte termijn is verhoging van het budgettair kader onvermijdelijk om te voorkomen dat er te lange wachtlijsten ontstaan. De NZa houdt de ontwikkelingen in de gaten en komt in augustus met een vervolgadvies.

Door: Nationale Zorggids