Normal_oudere_hand_bejaard

In verpleeghuizen is het gemiddeld goed gesteld als het gaat om antibioticaresistentie. Omdat de problematiek rondom antibioticaresistentie naar verwachting de komende jaren verder toeneemt, moet er blijvende aandacht zijn voor goede hygiënemaatregelen en verstandig gebruik van antibiotica. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van RIVM onder bewoners van Nederlandse verpleeghuizen, zo meldt RIVM.

In geen van de 159 onderzochte verpleeghuizen is CPE gevonden. Dat is goed nieuws, want er zijn nauwelijks antibiotica die infecties met deze bacterie kunnen behandelen. Bij één op de twaalf bewoners is de ESBL producerende bacterie gevonden. In de Nederlandse bevolking komt dit even vaak voor.

Bij ongeveer een derde van de huizen kwam ESBL vaker voor dan 10 procent. Dat laatste wordt als bovengrens aangehouden van normaal dragerschap onder de Nederlandse bevolking. Als geheel staat de verpleeghuissector er goed voor, concludeert RIVM.

ESBL en CPE

Het onderzoeksinstituut onderzocht bij 4.420 bewoners van 159 verpleeghuizen of ze bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica in hun darmen bij zich dragen. Daarbij keken de onderzoekers naar ESBL-producerende bacteriën. ESBL’s zijn enzymen die veelgebruikte antibiotica penicillines kunnen afbreken. Ook onderzochten ze de mate waarin CPE voorkomen. Deze zijn alleen met zogenaamde ‘laatste redmiddelantibiotica’ te behandelen.

Voorschrijfgedrag artsen

Wereldwijd worden bacteriën steeds vaker ongevoelig voor antibiotica. In Nederland blijken de cijfers voor de belangrijkste resistente bacteriën laag in vergelijking met andere Europese landen. Dit komt onder andere omdat antibiotica in Nederland alleen te krijgen zijn wanneer een arts deze voorschrijft. Hierbij laten artsen zich leiden door de richtlijnen van de beroepsgroep.  

Door: Nationale Zorggids