Normal_oudere_hand_bejaard

Na aanleiding van het onderzoek naar geweld en misbruik in de jeugdzorg, wil Micha de Winter, voorzitter van de commissie De Winter, ook onderzoek doen naar andere sectoren in de zorg. Onlangs kwam naar buiten dat veel kinderen die door jeugdzorg waren ondergebracht in pleeggezinnen of instellingen te maken hadden met geweld en misbruik. Hij stelt dat hij vergelijkbare signalen ook in andere sectoren tegenkomt. Dit meldt Telegraaf.

Na de conclusies van commissie De Winter stelde Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) al voor om eenzelfde onderzoek te starten in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Micha de Winter herkent de patronen en stelt dat dit voortkomt uit de manier waarop de samenleving omgaat met mensen die aan hen zijn toevertrouwd. Stadskinderen die vroeger naar vakantiekolonies werden gestuurd en kinderen met tbc in klinieken werden geslagen en vernederd.

Moeite met ervaring vertellen

Een probleem bij het uitvoeren van een vergelijkbaar onderzoek is dat ouderen is veel gevallen al zijn overleden en niet hun eigen verhaal meer kunnen vertellen. Ook zouden zij door bijvoorbeeld dementie dingen kunnen vergeten die zij meemaakten of het niet goed kunnen navertellen. Ook in de gehandicaptenzorg is het moeilijk om met de personen te spreken die mogelijk klachten hebben over de zorg die zij kregen en krijgen. Mensen met een verstandelijke beperking en een laag denkniveau zijn niet altijd in staat om hun verhaal te doen.

Nieuw meldpunt

Of het onderzoek er ook gaat komen is nog onduidelijk. De Winter stelt wel dat er een nieuw meldpunt moet komen voor klachten over de jeugdzorg. Nu het onderzoek van zijn commissie is afgerond, sluit ook het meldpunt waar mensen terecht kunnen. Een nieuw meldpunt is er niet. Ook moet er volgens hem een onpartijdige toezichthouder komen voor de jeugdzorg. Hij ziet daarvoor een rol voor de Kinderombudsman weggelegd.

Door: Nationale Zorggids