Logo_avirazorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Avirazorg (ook wel Pretoria Zorg) en de aan haar gelieerde zorgorganisaties Stichtse Zorg, MDO Zorg, Amanazorg en Thuiszorg Avira een last onder dwangsom gegeven. Zij heeft niet aan de aanwijzing van 23 mei voldaan. De organisaties moesten zo snel mogelijk, maar uiterlijk 3 juni, de bestaande clienten zorgvuldig overdragen aan een andere zorgaanbieder. Dat is niet gebeurd. Dit meldt IGJ. 

Eerder werd geconstateerd dat er bij Avirazorg sprake is van structurele tekortkomingen in de geboden zorg. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen dat de organisatie, die thuiszorg levert in de provincie Utrecht, uit eigen beweging de tekortkomingen zal wegnemen. Er zijn grote zorgen over de kwaliteit van overdracht van de betrokken clienten. Tot heden heeft Avirazorg onvoldoende medewerking verleend, waardoor de inspectie is gehinderd bij haar onderzoek.

Door informatie op te vragen bij cliënten en/of vertegenwoordigers, huisartsen, zorgverzekeraars en overnemende zorgaanbieders kon de inspectie constateren dat er sprake is (geweest) van onzorgvuldige overdracht. Zo zijn cliënten van de ene op de andere dag zonder zorg komen te zitten en zijn cliëntdossiers niet overgedragen.

20.000 euro

Avirazorg (Pretoria Zorg), Stichtse Zorg, MDO Zorg, Amana Zorg en Thuiszorg Avira moeten alle cliënten (alsnog) op een zorgvuldige wijze overdragen aan een andere zorgaanbieder die het vertrouwen heeft van de inspectie. Hieraan is per organisatie een last onder dwangsom verbonden met een maximum van 20.000 euro. Voor deze last geldt een begunstigingstermijn van één week. Dit betekent dat de zorgaanbieder gedurende één week nog aan de last kan voldoen zonder dat daadwerkelijk een dwangsom wordt verbeurd.

Afgelopen mei sloot Avirazorg op eigen houtje haar deuren. 

Door: Nationale Zorggids