Normal_vrouw_oud_ouderen_bed_ziek235

De afgelopen jaren is het aantal palliatieve sedaties sterk toegenomen. Terminale patiënten krijgen een sterk slaapmiddel, die de pijn in de laatste dagen moet verminderen. Sommige partijen vrezen dat palliatieve sedatie nu als alternatief voor euthanasie wordt ingezet, terwijl er veel minder strenge regels voor gelden. Dit meldt Trouw.

Palliatieve sedatie mag worden ingezet als iemand minder dan twee weken te leven heeft en er sprake is van groot lijden wat op geen andere manier verminderd kan worden. Hoewel iemand bij palliatieve sedatie niet direct sterft, kan het toch zo zijn dat iemand kort na het toedienen overlijdt. Het lichaam is vaak al in een zeer verzwakte staat.

Euthanasie-light

Dat is precies de reden waarom onder andere de christelijke patiëntenvereniging NPV bang is dat het ingezet wordt als euthanasie niet wordt goedgekeurd. Er wordt gespeculeerd dat het leidt tot sneller overlijden. “Zeker huisartsen brengen het soms als euthanasie-light, dus als een manier om toch wat te sturen op het einde van het leven.” Daarvoor hoeft niet het traject van een euthanasie-aanvraag doorlopen te worden. Iemand kan ook sneller in aanmerking komen voor palliatieve sedatie.

Geen middel voor euthanasie

Echter is het voor de patiënt en familie niet altijd helder wat precies wordt toegediend en wat hier het effect van is. Sommige nabestaanden hebben geklaagd bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Zo denken families bijvoorbeeld dat euthanasie wordt uitgevoerd, terwijl hun geliefde soms nog dagen uitmergelt voordat deze uiteindelijk overlijdt. Bij palliatieve sedatie is moeilijk om te voorspellen wanneer iemand daadwerkelijk komt te overlijden. Ook omdat het slaapmiddel daar in theorie geen invloed op mag hebben. Het is immers geen middel voor euthanasie.

Hallucineren en uitdrogen

De NVVE wil dat er een onderzoek wordt gestart naar de reden waarom het aantal palliatieve sedaties aan het stijgen is. Ook moeten familieleden beter worden geïnformeerd over welk proces wordt gestart; sedatie of euthanasie. De nabestaanden die wel tevreden zijn over palliatieve sedatie, zijn beter voorgelicht en weten wat hen te wachten staat. Goede informatie zou dan ook meer aandacht vereisen. De terminale patiënt kan ondanks het slaapmiddel verward wakker worden, hallucineren, uitdrogen en uitmergelen.

Door: Nationale Zorggids