Normal_prik_naald_vaccin

Er is een nieuw vaccin beschikbaar dat ouderen goed kan beschermen tegen gordelroos. Uit oogpunt van gezondheidswinst staat de Gezondheidsraad positief tegenover vaccinatie van ouderen met dit vaccin. Met de huidige prijs is de kosteneffectiviteit echter ongunstig. De raad vindt dat deze moet verbeteren, voordat gekozen wordt voor grootschalige vaccinatie van ouderen tegen gordelroos. Dit schrijft de raad aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. 

Gordelroos is een vervelende ziekte die vooral ouderen treft. Een klein deel van de patiënten krijgt te maken met ernstige zenuwpijn die maandenlang kan aanhouden en moeilijk te behandelen is. De Gezondheidsraad adviseerde enkele jaren geleden om ouderen niet te vaccineren tegen gordelroos. Daarvoor was de werkzaamheid van het enige destijds beschikbare vaccin te beperkt en de beschermingsduur te kort. Bovendien was dat vaccin niet veilig voor mensen met een minder goed functionerend immuunsysteem.

Langdurige bescherming 

Inmiddels is er een nieuw vaccin beschikbaar dat beter werkt: Recombinant Zoster Vaccine. Dit vaccin voorkomt negen op de tien gevallen van gordelroos en lijkt bovendien langdurig te beschermen tegen de ziekte. Verder is het vaccin veilig, in principe ook voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Bij vaccinatie treden wel vaak bijwerkingen op zoals spierpijn of pijn op de plaats van de injectie. Maar deze zijn kortdurend van aard. Als wordt overgegaan tot vaccinatie is het van belang goede voorlichting te geven over deze bijwerkingen en over het feit dat er twee prikmomenten nodig zijn voor een goede bescherming. 

Door: Nationale Zorggids