Normal_ouderen__wandelstok

Zorgverleners die ouderen thuis voorzien van zorg, kunnen volgens Patiëntenfederatie Nederland nog veel aan hun samenwerking verbeteren. De Patiëntenfederatie concludeert dit na onderzoek te hebben gedaan onder 3.600 ouderen. Ook is de medicatiecontrole vaak achterstallig en is bij veertig procent van de 1.500 oudere medicijngebruikers niet recent gecontroleerd op nut en risico’s van de medicijnen. Dit meldt Skipr. 

Meer dan 30 procent van de ondervraagde ouderen beoordeelt de samenwerking tussen hun zorgverleners als redelijk, matig of slecht. Met name de slechte informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en tegenstrijdige adviezen worden door ouderen als vervelend ervaren.

Gelukkig ziet de Patiëntenfederatie ook veel goed gaan in de zorg voor ouderen thuis. Zo hebben thuiswonende ouderen met zorg meer vertrouwen in de zorg dan thuiswonende ouderen zonder zorg. 

Door: Nationale Zorggids