Normal_ouderen_ouderenzorg

De Friese zorg- en welzijnsinstellingen Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie, Amaryllis, Huisartsenpraktijk Aldlân, ROS Friesland en NHL Stenden Hogeschool gaan kennis en ervaring uitwisselen om thuiswonende ouderen met psychische klachten maatwerk te kunnen bieden. Dit meldt Skipr. 

Thuiswonende ouderen met psychische, somatische of cognitieve problemen kampen soms met probleemgedrag of hebben andere complexe zorgvragen. Binnen het project ‘Samenwerken voor ouderen met psychische problemen’ pakken de Friese organisaties de vraagstukken op om maatwerk te kunnen leveren. De organisaties willen dat er meer verbinding komt tussen medewerkers van de verschillende instellingen en ze willen begeleiding kunnen bieden aan ouderen met probleemgedrag of ouderen die eenzaam zijn. 

Door: Nationale Zorggids