Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Als het aan vakbond FNV ligt, wordt er niet gekort op de pensioenen. Maar mocht het toch zover komen, dan wil de vakbond dat de AOW-uitkeringen omhoog gaan om de koopkracht van huidige en toekomstige gepensioneerden op peil te houden. Dit meldt FNV.

Begin juni sloten vakbonden, werkgevers en het kabinet een pensioenakkoord. Onderdeel van het akkoord was het herzien van de huidige kortingsregels, zodat de kans op kortingen substantieel kleiner wordt. Om rust te brengen in het stelsel zouden kortingen in 2020 en 2021 waarschijnlijk van de baan zijn en anders in elk geval een stuk kleiner.

Duidelijkheid over rekenregels

Pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga: "Na de zomer beginnen de gesprekken met het kabinet over de uitwerking van het akkoord pas. Dat er nu in de media weer volop wordt gespeculeerd over kortingen vind ik daarom voorbarig. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over de rekenregels en het toetsingskader voor het nieuwe stelsel. Maar zolang onder het huidige toetsingskader nog kortingen dreigen, vind ik dat het kabinet de verantwoordelijkheid heeft om de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden. Verhogen van de AOW-uitkering is dan een goede oplossing. Vooral omdat de AOW de afgelopen jaren al behoorlijk aan koopkracht heeft ingeleverd."

Door: Nationale Zorggids