Normal_ouderenzorg_ouderen

Stichting Omring en Stichting Vrijwaard in Den Helder hebben een fusie aangekondigd bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Beide stichtingen bieden verpleeghuiszorg en andere vormen van ouderenzorg in Den Helder.  Om te kunnen vaststellen of er als gevolg van de fusie een dominante aanbieder ontstaat voor verschillende vormen van ouderenzorg in de regio is vervolgonderzoek nodig. Het doel is om de keuzevrijheid aldaar in kaart te brengen. Dit meldt ACM. 

Vanwege de slechte financiële situatie van Vrijwaard geven de partijen aan dat de fusie nodig is om een faillissement te voorkomen. Dit zogenaamde ‘reddingsfusieverweer’ wordt zelden gebruikt, aldus ACM. Partijen moeten kunnen aantonen dat na de fusie de concurrentiesituatie niet slechter is dan zonder fusie. De ACM oordeelt dat er mogelijk alternatieven zijn voor de voorgenomen fusie die minder concurrentiebeperkend zijn.

Mocht Vrijwaard in de tussentijd failliet gaan, dan zijn de curator en de verschillende zorginkopers verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg. Ook in die situatie is het volgens de ACM mogelijk dat alle, of delen van de, activiteiten van Vrijwaard worden overgenomen door andere zorgaanbieders dan Omring.

Indien de partijen de fusie willen doorzetten, moeten zij daarvoor eerst een vergunning aanvragen bij de ACM. Nader onderzoek zal dan moeten uitwijzen of de partijen al dan niet een vergunning krijgen. Want alleen dan mogen zij fuseren.

Door: Nationale Zorggids