Normal_schoonmaken_-_huishoudelijke_hulp_-_wmo

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zeker in de Zorg bv, een thuiszorgorganisatie in Delft, Zoetermeer en omgeving, een aanwijzing gegeven. De zorgaanbieder moet binnen vier maanden de kwaliteit van zorg verbeteren. Dit meldt de inspectie.

De inspectie ziet dat het bij Zeker in de Zorg, die zo’n vijftig cliënten heeft, ontbreekt aan een aantal belangrijke randvoorwaarden voor goede en veilige zorg. De inspectie stelt structurele gebreken vast in de geboden thuiszorg. Er zijn tekortkomingen op de vijf onderzochte thema’s: cliënt centraal, integrale zorg, veilige zorg   thuis, professionele autonomie van de wijkverpleegkundige en sturen op kwaliteit. Dit zijn thema’s uit het zogeheten toetsingskader ‘Toezicht op de zorg thuis’. Daarin zijn de normen opgenomen waaraan de inspectie de kwaliteit van de zorg afmeet.

Zeker in de Zorg heeft aangegeven al gestart te zijn met het aanbrengen van verbeteringen in de organisatie. Vanwege de ernst van de situatie vindt de inspectie een aanwijzing toch noodzakelijk. Er is sprake van grote risico’s voor de cliënten.

Hoe nu verder?

Een aanwijzing is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie Zeker in de Zorg dwingt om een einde te maken aan de ernstige situatie. De organisatie krijgt vier maanden de tijd om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ook mag de zorgaanbieder niet meer nieuwe cliënten aannemen dan het aantal waaraan zij al zorg verleent, totdat de verbeteringen zijn doorgevoerd. Als Zeker in de Zorg niet aan de aanwijzingen voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Door: Nationale Zorggids