Normal_bejaarde_oudere_wandelen_rollator

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat 11 procent van de senioren van 90 jaar en ouder onder de armoedegrens leeft. Zij hebben veelal meer zorgkosten dan anderen, wat een flinke hap uit hun portemonnee neemt. Dit meldt Trouw. 

Hoogbejaarden hebben vaker paracetamol, incontinentiemateriaal of verbandmiddelen nodig, maar krijgen dit niet vergoed van de zorgverzekering. “Als je al niet veel inkomen hebt, dan komen die kosten extra hard aan”, zegt Stella Hoff van het SCP.

Ouderenbond KBO-PCOB denkt dat het aantal 90-plussers dat onder de armoedegrens leeft, over een aantal jaar zal afnemen. De oudste leeftijdsgroep van nu heeft bijvoorbeeld veel minder vaak een aanvullend pensioen omdat de vrouwen in hun jongere nog vaak niet werkten. Dat is tegenwoordig anders. 

Door: Nationale Zorggids