Normal_oudere_rollator_ziekenhuis

In Steenbergen heeft een jaarlange proef gedraaid om een speciale airbag voor de heupen te testen bij ouderen. Enkele bewoners kregen daar een riem om met twee grote vlakken, waar airbags uit komen tijdens een valpartij. Het aantal heupbreuken daalde sterk door het gebruik van het hulpmiddel. Dit meldt Volkskrant.

De airbag heet Wolk en is ontwikkeld door Mendes Hogestyn. Het product wordt onder de kleding gedragen en wordt geactiveerd wanneer sensoren een luchtpatroon herkennen aan de linker- of rechterkant. Een kleine airbag ontvouwt zich waardoor de val gebroken wordt. Hierdoor is er minder kans op het breken van de heup. De riem zendt automatisch een alarmering uit met gps-coördinaties. Medewerkers van het verpleeghuis of familieleden zien zo direct zien wanneer de persoon gevallen is.

Drastisch minder heupbreuken

In totaal werden bij verpleeghuis Hof van Nassau in Steenbergen 35 airbags ingezet. Ondanks dat er maar liefst 1.150 bewoners zijn, kon met deze kleine greep airbags het aantal heupfracturen drastisch omlaag gebracht worden. Jaarlijks zijn er in het verpleeghuis 2.600 valpartijen waarbij 55 heupen een breuk oplopen. Dit jaar, tijdens de proef, waren dit er slechts 29. Geen van hen droeg op dat moment een Wolk airbag.

Hoge zorgkosten voor revalidatie

Wanneer een oudere een heup breekt, heeft dit grote consequenties. Het is pijnlijk voor de oudere en revalideren kan een lang een prijzig traject zijn. Gemiddeld kost revalidatie ongeveer 35.000 euro per heupfractuur. Bovendien kan de helft van de ouderen na een valpartij niet langer zelfstandig wonen en overlijdt een kwart van de ouderen met een heupfractuur binnen een jaar.

Kosten voor gps-dienst en luchtpatronen

De kosten van een Wolk airbag kunnen aanzienlijk schelen in de zorgkosten. De aanschaf van het hulpmiddel kost eenmalig 649 euro. Daarnaast wordt maandelijks 15 euro betaald voor de gps-dienst en na een valpartij moeten de luchtpatronen vervangen worden. Deze kosten tussen de 25 en 75 euro.

Zelfverzekerd lopen

Naast de financiële voordelen, vinden ouderen en familieleden het een prettig idee dat zij opgevangen worden tijdens een val. Sommige bewoners durven zelf meer te lopen en zijn daardoor juist minder instabiel. De kans op een valpartij wordt kleiner wanneer iemand zelfverzekerd durft te lopen. Ook familieleden vinden het een fijn idee dat hun vader of moeder een beschermlaag draagt waardoor pijnlijke heupbreuken voorkomen kunnen worden.

Door: Nationale Zorggids