Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

Bij zorgorganisatie Liberein in Enschede wordt het begrip persoonsgerichte zorg heel letterlijk genomen, waardoor bij bepaalde bewoners gekozen kan worden om juist geen medicatie te geven. Arts Ouderenzorg Rudi de Goede stelt dat dit voor sommige bewoners een beter alternatief is, bijvoorbeeld als geen euthanasie kan worden verleend. Volgens De Goede is er geen sprake van het onthouden van zorg, maar kiezen voor de juiste zorg voor die persoon. Ook als dat inhoudt dat de dood dichterbij komt. Dit meldt Tubantia.

Steeds vaker blijkt hoe lastig het is om euthanasie te laten uitvoeren bij iemand met een vergevorderd stadium van dementie. Zelfs als iemand op tijd een wilsverklaring heeft laten opstellen, kan besloten worden om toch geen euthanasie te verlenen. Artsen die dit wel doen, kunnen worden bestraft. En daarom zou volgens arts Ouderenzorg De Goede vaker gekeken kunnen worden naar persoonsgerichte zorg. Voorwaarde is wel dat de bewoner niet hoeft te lijden.

‘Moeder wilde dit niet’

Hij noemt het voorbeeld van een bewoonster met vergevorderde dementie die een longontsteking kreeg. In plaats van antibiotica voorschrijven, werd samen met een heel team en de familie besloten om geen actie te ondernemen. De kwaliteit van leven van de vrouw ging achteruit en grote ingrepen, zoals haar gebroken heup, werden ook niet meer uitgevoerd. “We willen persoonsgerichte zorg leveren en rekening houden met wat vader of moeder eigenlijk nog wilde”. Dit voorkomt situaties waarbij de zorgverlener de zorgplicht uitvoert en zorg blijft verlenen, terwijl de familieleden stellen dat hun dierbare deze lijdensweg niet zou willen.

Geen duidelijke richtlijnen

“Als de kwaliteit zo laag is en een longontsteking min of meer bij het natuurlijke verloop van de ziekte hoort, dan is geen antibiotica geven een prima medisch beleid”, aldus de arts. Echter zijn er geen duidelijke richtlijnen voor deze vorm van persoonsgerichte zorg en dat maakt het in de praktijk lastig om te beslissen wat je juiste handeling is. Soms heeft de familie een wilsverklaring van de bewoner waarin staat dat onnodig lijden niet wenselijk is. Andere families laten de keuze aan het team van artsen en medici. Soms wijzen ziekenhuizen het verzoek tot operatie van een patiënt die al zeer kwetsbaar is zelf af en wordt zo ook een keuze gevormd. Opname in het ziekenhuis kan bij mensen met dementie averechts werken en juist voor meer lichamelijke en mentale problemen leiden.

Door: Nationale Zorggids