Normal_ouderen_handen_thuiszorg_steun

De Leeuwenhoek en Hannie Dekhuijzen, twee verpleeghuizen van Stichting Humanitas, hebben aantoonbaar stappen gezet om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom beëindigt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de aanwijzing voor betere kwaliteit. De eerder geconstateerde tekortkomingen op de thema’s inzet en deskundigheid van personeel en kwaliteit en veiligheid zijn voldoende weggenomen. Dit meldt IGJ. 

In augustus kregen beide locaties van Humanitas een aanwijzing. Er was onvoldoende balans tussen de aanwezige deskundige zorgverleners en de complexiteit van de zorgvraag van de cliënten, waarvoor Humanitas zorgdraagt. Dit zorgde voor risico’s in de cliëntveiligheid.

Na een aantal inspectiebezoeken die volgden, bleken aantoonbare stappen te zijn gezet in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dat de geconstateerde tekortkomingen in voldoende mate zijn weggenomen. In de tussentijd kwamen er ook signalen binnen over de verpleeghuizen Akropolis en Berberishof van Humanitas. Voor deze twee locaties is nu vervolgtoezicht nodig om de benodigde verbetermaatregelen te kunnen monitoren. 

Door: Nationale Zorggids