Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

Zorgverzekeraars, artsen en bestuurders maken zich zorgen om het aantal ouderen dat onterecht in een ziekenhuisbed blijft liggen. Het gaat vooral om ouderen met cognitieve problemen voor wie elders geen plek is om te herstellen. Dit meldt de Volkskrant. 

Kwetsbare ouderen hebben niet zonder meer een plekje in het verpleeghuis meer en doordat het verzorgingshuis is wegbezuinigd, moeten ze soms lang wachten op een plek voor herstel. Het gaat om enkele honderden kwetsbare, thuiswonende, ouderen die wekenlang in een ziekenhuisbed liggen. De lichamelijke problemen en stress stapelen zich op en kunnen tot een delier leiden, ofwel tijdelijke maar ernstige verwarring.

Geschikte plek voor herstel vinden

Heeft een oudere dementie, dan kan hij rekenen op een plek in het verpleeghuis. Gaat het enkel om een delier, dan moet het ziekenhuis daarvoor een geschikte plek inrichten. Eerstelijnsverblijven of geriatrische revalidatie-afdelingen bieden niet de juiste zorg hiervoor.

Experimenten niet zonder meer landelijk invoeren

Experts menen dat zorgverzekeraars hierin meer moeten betekenen, en daar zijn de verzekeraars het mee eens. Experimenten zijn er wel, maar worden vaak voorzichtig en slechts regionaal uitgevoerd. Maar, zo zegt een woordvoerder van Zilveren Kruis, experimentele vormen van ouderenzorg kunnen niet zomaar overal worden ingevoerd, zonder te weten of iets werkt. Ook Menzis is het eens met de noodzaak voor nieuwe ouderenzorg, maar oplossingen zijn niet zo 1,2,3 pasklaar. 

Door: Nationale Zorggids