Normal_oudere_hand_bejaard

Toezichthouders van de gemeente Hengelo hebben onderzoek uitgevoerd bij zorgaanbieder Sobé uit Hengelo en concluderen op basis daarvan dat de kwaliteit van zorg beneden peil was. Ook bleek er sprake te zijn van ondeugdelijke administratie en kon worden vastgesteld dat de aanbieder niet integer handelde. Het contract met Sobé is opgezegd, zo meldt de gemeente Hengelo in een persbericht.

Veel medewerkers bij de Hengelose zorgaanbieder beschikten over onvoldoende of niet-relevante opleidingen of werkervaring. Zorg werd dus geleverd door ongekwalificeerd en ondeskundig personeel. Bovendien werd de begeleiding deels geleverd door vrijwilligers. Dit is niet toegestaan.

Geld niet rechtmatig of doelmatig besteed

Ook declareerde Sobé structureel meer uren dan de daadwerkelijk geleverde uren die aan zorg zijn besteed. Met als gevolg dat cliënten te weinig zorg ontvingen. Het zorggeld afkomstig van de gemeenten werd niet doelmatig of rechtmatig besteed. Immers, het geld werd niet uitgegeven aan zorg. Tot slot was er bij Sobé ook sprake van zwart werken.

De zorgaanbieder verleende dagbesteding aan 28 cliënten. Hengelo is in overleg met deze mensen om samen een goed alternatief te vinden, zodat de mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Bovendien wordt het zorggeld teruggevorderd. Daarvoor is conservatoir beslag gelegd op de zakelijke rekening van Sobé.

Budgetten onder druk

“Wij vinden het onacceptabel dat mensen zich verrijken met geld dat bestemd is voor goede zorg aan een kwetsbare groep. Mensen die zorg nodig hebben moeten erop kunnen rekenen dat zij goede zorg geleverd krijgen. De beschikbare budgetten staan al onder druk”, zegt wethouder Bas van Wakeren. 

Door: Nationale Zorggids