Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaf Stichting Nefes in Arnhem in januari 2019 een aanwijzing. Daarin stond dat de zorgaanbieder cliënten, ouderen met een migratieachtergrond, over moest dragen en pas weer zorg mag verlenen als de risico’s voor kwaliteit en veiligheid van zorg zijn weggenomen. Alle cliënten zijn in februari 2019 overgedragen. Dit meldt IGJ.

Nefes leverde in Arnhem zorg aan een kleine groep ouderen met een migratieachtergrond. De inspectie oordeelde in december 2018 dat de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg groot waren. Ook had de inspectie geen vertrouwen in de verbeterkracht van de organisatie. Om die reden gaf de inspectie Nefes in januari 2019 een aanwijzing. Daarin stond dat Nefes de cliënten moest overdragen aan een andere zorgaanbieder. Nefes mag pas weer zorg verlenen als de risico’s voor kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn weggenomen. Een aanwijzing is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder dwingt een einde te maken aan een ongewenste situatie.

De inspectie stelde korte tijd later vast dat Nefes de zorgverlening aan cliënten niet binnen de gegeven termijn had overgedragen. Om alsnog af te dwingen dat Nefes de cliënten overdroeg, legde de inspectie een last onder dwangsom op. De inspectie gebruikt de last onder dwangsom, eveneens een bestuursrechtelijke maatregel, onder meer als een zorgaanbieder een aanwijzing niet naleeft. In februari 2019 bleek dat er op de locatie van Nefes geen zorgactiviteiten meer plaatsvonden. De cliënten waren overgedragen aan een andere zorgaanbieder in Arnhem. Daarmee kwam een einde aan de last onder dwangsom.

Latere openbaarmaking

De inspectie maakte de informatie over dit handhavingstraject eerder slechts gedeeltelijk openbaar. Dit in verband met een lopende procedure. Deze procedure is onlangs afgerond. De inspectie maakt de maatregelen die ze neemt openbaar. Openbaarmaking bevordert de aandacht voor zorgkwaliteit. En goede informatie over de kwaliteit van zorg helpt bij het kiezen van de juiste zorgaanbieder. Nefes mag weer zorg gaan verlenen als de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg zijn genomen en dat door de inspectie is getoetst.

Door: Nationale Zorggids