Normal_ouderen__wandelstok

Twee ouderenzorgorganisaties in Del Helder hebben een vergunning aangevraagd voor de door hen beoogde fusie. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft eerder dit jaar besloten dat de fusie niet zomaar kan worden uitgevoerd en dat een vergunning aangevraagd moet worden. Beide instellingen hebben hier onlangs formeel een aanvraag voor gedaan. Dit meldt Skipr.

De fusie al in maart aangevraagd maar de ACM ging daar niet zomaar mee akkoord. Er zou eerst onderzocht moeten worden of door de fusie geen monopolie zou ontstaan. Ouderen in de regio van Den Helder moeten voldoende keuze uit zorgaanbieders overhouden. Interim-bestuurder Nettie Saarloos stelt dat er al gedwongen samenwerking plaatsvindt in Den Helder en dat er nu al heel weinig concurrentie is. “Den Helder wordt omringt door water, en door het personeelstekort moeten we wel samenwerken.”

Dat de ACM zo blijft hangen in dat marktdenken, begrijpt de interim-directeur dan ook niet. De fusie moet er juist voor zorgen dat de zorg voor cliënten bij Vrijwaard. De zorginstelling voor ouderen dit in de financiële problemen doordat de zorgvraag zwaarder is geworden en de gebouwen en het personeel daar niet op toegerust zijn. Een fusie is een goede optie om de zorgaanbieder overeind te houden en de cliënten van zorg te blijven voorzien.

Het is nog niet bekend of de vergunning verleend zal worden en op welke termijn een mogelijke fusie plaats kan vinden.

Door: Nationale Zorggids