Normal_oudere_hand_bejaard

Oudere patiënten moeten beter voorgelicht worden over de risico’s van een operatie, zo stellen VVD en GroenLinks. Ze willen dat er beter wordt afgestemd met de patiënt wat deze in zijn of haar laatste levensfase nog zou willen qua ingrepen. De vraag of een ingreep belangrijker is dan de kwaliteit van leven zou vaker gesteld moeten worden. Dit meldt Trouw.

Het kabinet moet volgens de twee politieke partijen onderzoeken hoe de kwetsbare ouderen het beste geïnformeerd kunnen worden. Daarbij moet er aandacht zijn voor helder taalgebruik, zodat ze het zelf ook kunnen begrijpen. De algemene informatie die nu voor een bepaalde ingreep bekend is, gaat vaak uit van een gezonde volwassene. De herstelperiode en de risico’s kunnen veel sterker gelden bij ouderen. Er moet daarom informatie komen die zich specialiseert in de conditie van ouderen en de gevolgen van een bepaalde ingreep voor hen.

Overleg met geriater

Het is niet voor het eerst dat GroenLinks met zo’n plan komt. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet stelde vorig jaar al voor om kwetsbare ouderen te laten screenen voor een ingreep. Samen met een geriater, die zich specialiseert in ouderengeneeskunde, kan samen met de patiënt besproken worden wat de voor- en nadelen zijn. Op dat plan kwam veel kritiek.

Ouderenbonden reageerden echter wel goed op de initiatiefnota van GroenLinks dat ‘Lachend Tachtig’ heet. Daarbij kwam de partij met aanbevelingen om de ouderenzorg te verbeteren. “Voor kwetsbare ouderen kunnen andere dingen belangrijk zijn dan ‘zo lang mogelijk leven’. Veel ouderen vinden het belangrijker of ze nog zelfstandig kunnen blijven, bijvoorbeeld”, aldus Ellemeet.

Transparantie in de zorg

Volgend jaar kan het onderzoek van CCD en GroenLinks gaan plaatsvinden. Dit wordt dan een nieuw onderdeel van het subsidieprogramma voor transparantie in de zorg.

Door: Nationale Zorggids