Logo_fnv_logo

De nieuwe cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) is een feit. De leden van vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 en werkgeversorganisatie ActiZ hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Nu zij akkoord zijn, worden de afspraken uitgewerkt in een actuele cao-tekst. Ook wordt het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met de vraag de cao algemeen verbindend te verklaren. Op die manier zal de cao ook gelden voor VVT-organisaties die niet bij de totstandkoming van het onderhandelingsresultaat betrokken waren. Dit meldt FNV.

Begin oktober werd het onderhandelingsresultaat bereikt. In de periode daarna mochten de leden van de werkgeversorganisatie  en van de vakbonden hierover hun stem uitbrengen. De gemaakte afspraken betekenen een belangrijke vernieuwing voor de verpleeghuiszorg, wijkverpleging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. De stijging van het aantal ouderen, de toenemende vraag naar zorg en de krapte op de arbeidsmarkt maken dat het extra belangrijk is dat een cao werkgevers en werknemers helpt om de uitdagingen die er zijn het hoofd te bieden.

Meer salaris, meer zekerheid, gezond met pensioen

Er zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3,5 procent per 1 juni 2020 en 3 rpocent per 1 juli 2021. De verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93 procent is een jaar vervroegd. Werknemers in de VVT ontvangen over 2019 een volledige dertiende maand. Ook zijn er afspraken gemaakt om te komen tot 90 procent vaste contracten voor onbepaalde tijd in de sector.

Verpleegkundige met plezier aan het werk

Omdat het belangrijk is dat medewerkers gezond en met plezier hun werk kunnen doen, willen de partijen duurzame inzetbaarheid bevorderen. Zo kunnen medewerkers met een BalansBudget tijd sparen om tijdelijk minder of niet te werken. Met de LandingsBaan krijgen ze de mogelijkheid om in de aanloop naar hun pensioen minder te werken. En werknemers die 45 jaar werkzaam zijn geweest in de sector zorg en welzijn mogen als ze dat willen, stoppen met werken. De nieuwe cao heeft een looptijd van 26 maanden, van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021.

Door: Nationale Zorggids