Normal_normal_ambulance_1

In 2018 overleden 4.628 Nederlanders door een accidentele val, bijna zeshonderd meer dan in 2017. Dit zijn gemiddeld dertien fatale vallen per dag. Ruim drie kwart van de overledenen was tachtig jaar of ouder. Het aantal doden door een accidentele val stijgt de laatste jaren, en dat is niet alleen een gevolg van de vergrijzing. Dat meldt het CBS.

Een accidentele val is een ongeval waarbij een persoon onopzettelijk valt, struikelt of uitglijdt. Vallen met een vervoermiddel (fiets, brom-/snorfiets of scootmobiel) zijn hier niet in begrepen, dit zijn vervoersongevallen. In 2018 kregen 5.863 inwoners van Nederland een dodelijk ongeval, van wie acht op de tien een accidentele val. Zij overleden binnen dertig dagen na de val aan de gevolgen hiervan.

Vooral ouderen overleden na val

Er overleden 1.887 mannen en 2.741 vrouwen door een accidentele val in 2018. De meesten waren tachtigplussers, 69 procent van de mannen en 84 procent van de vrouwen. Een kwart van de door een val overleden mannen en 43 procent van de vrouwen was negentig jaar of ouder.

Het aantal dodelijke vallen neemt ook het sterkst toe bij de negentigplussers. Tussen 2014 en 2018 is het aantal met 67 procent toegenomen, van 991 in 2014 tot 1.652 in 2018. 

Ook steeds meer doden door late gevolgen van val

In 2018 overleden 714 inwoners van Nederland door een laat gevolg van een val, van wie 60 procent bij de val een heup had gebroken. Deze personen zijn meer dan dertig dagen na de val aan complicaties overleden (en niet inbegrepen bij de 4.628 overledenen door accidentele val). In tien jaar is het aantal overledenen door een laat gevolg van een val bijna verdubbeld.

Meer oudere vrouwen dan mannen in ziekenhuis na val

Het jaarlijks aantal ziekenhuisopnamen na een accidentele val schommelt tussen de 66.000 en 70.000. Er is geen duidelijke toe- of afname in deze jaren. Bij vier op de tien klinische opnamen na een val is de patiënt tachtig jaar of ouder, en er belanden meer vrouwen dan mannen in het ziekenhuis. In 2017 belandden van elke 100.000 vrouwen van tachtig jaar of ouder 3.693 na een val in het ziekenhuis, bij mannen lag dat getal op 2.487.

Door: Nationale Zorggids