Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft woonvoorziening De Verbinding Beek in Beek onder verscherpt toezicht gesteld. De woonvoorziening biedt zorg aan cliënten met somatische en/of psychogeriatrische problemen of met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Echter, de kwaliteit van zorg is niet op orde. Er is onvoldoende zicht op de risico’s en verbeterpunten in de zorg en er wordt nauwelijks aan gewerkt. Dit maakt dat er risico’s zijn voor de cliënten en is intensiveren van toezicht nodig, meldt IGJ. 

Er zijn tekortkomingen geconstateerd op de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlening en sturen op kwaliteit en veiligheid. De inspectie heeft onder meer geconstateerd dat zorgverleners te weinig professionele afwegingen maken over de benodigde zorg aan cliënten. De cliëntdossiers zijn niet actueel en volledig. Ook zag de inspectie dat zorgverleners en behandelaren buiten de organisatie niet tijdig worden ingeschakeld. De bestuurder stuurt niet op de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Verscherpt toezicht

Bij verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder. De Verbinding Beek moet binnen vier maanden voldoen aan de normen en de tekortkomingen herstellen. De inspectie zal de voortgang nauwlettend volgen. Aan het einde van de periode van verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of de situatie is verbeterd, en als dat nodig is neemt het verdere stappen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen. 

Door: Nationale Zorggids