Normal_ouderen_ouderenzorg

Zorgkantoren vervullen hun rol steeds beter, maar nu de ontwikkelingen in de langdurige zorg sneller gaan moeten alle betrokken organisaties in de sector meer samenwerken om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Ook stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat zorgkantoren hun tempo moeten verhogen om tegemoet te komen aan de stijgende zorgvraag van hun cliënten. Dit meldt NZa. 

De Zorgautoriteit ziet dat zorgkantoren steeds beter tegemoetkomen aan de wensen van hun clienten. Het komt geregeld voor dat mensen niet direct terechtkunnen bij de zorgaanbieders van hun voorkeur. De bemiddeling naar zorg is een interactief proces tussen zorgaanbieders, cliënten, hun naasten en het zorgkantoor. Mensen op de wachtlijst krijgen wel overbruggingszorg als zij dat willen.

Druk op langdurige zorg

Ondertussen neemt de druk op de langdurige zorg toe. De wachtlijsten lopen verder op en er zijn doorstroomproblemen in de keten. Steeds meer mensen hebben in de toekomst langdurige zorg nodig. De Nederlander wordt steeds ouder en woont langer thuis. Dat betekent dat mensen uiteindelijk met een zwaardere zorgvraag in het verpleeghuis terechtkomen. Zorgkantoren geven aan dat cliënten steeds vaker vanuit een crisissituatie moeten worden opgenomen in een Wlz-instelling. Een zware opgave voor verpleeghuizen die net als andere zorgaanbieders een oplopend personeelstekort hebben.

Sturen op doelmatigheid

Zorgkantoren nemen initiatief om te zorgen dat langdurige zorg toegankelijk en betaalbaar blijft, maar ze maken nog te weinig zichtbaar hoe ze (effectief) sturen op doelmatigheid. De resultaten die hun inzet oplevert zijn niet duidelijk. De NZa verwacht daarom nog meer inspanning en leren van elkaars voorbeelden. Daar gaat het de komende tijd ook goed op letten.

Door: Nationale Zorggids