Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

Branchevereniging Actiz kiest voor een eigen uitvoering van de Wet zorg en dwang die in het nieuwe jaar van kracht gaat. ActiZ is het niet eens met de snelle en ondoordachte manier waarop de wet in het leven is geroepen. De aangesloten zorgaanbieders wordt opgeroepen vooral de geest van de wet uit te voeren en iets minder te kijken naar de letter van de wet. Dit meldt ActiZ.

De branchevereniging ziet de wet als doorgeslagen controledrift en vindt dat dit haaks staat op vrijwillige zorg voor cliënten en patiënten. Het zou veel tijd kosten om omslachtige protocollen te doorlopen terwijl die tijd ook gespendeerd kan worden aan daadwerkelijk zorg verlenen. Ook heeft de patiënt geen of niet voldoende inspraak in de handelingen die gaan volgen.

Overgangsjaar is niet gelukt

Betrokken partijen spreken al langere tijd met het ministerie van Volksgezondheid om de in werking treding van de wet met een jaar te verlengen. Dit moet er voor zorgen dat onduidelijkheden worden weggenomen uit de wet. Ook het overgangsjaar waar over werd gesproken, is niet van de grond gekomen.

Minder inzet van vrijheidsbeperking

In de Wet dwang en zorg staat omschreven hoe zorgprofessionals om kunnen gaan met het verlenen van onvrijwillige zorg. Het kan gaan om vrijheidsbeperking, waarvan eerder al werd besloten dat dit zo min mogelijk ingezet dient te worden. Het protocol dat nu doorlopen moet worden, zal eerst kijken naar andere oplossingen en moet er voor zorgen dat de zorg in redelijke verhouding staat tot de situatie. Ook mag het middel niet langer ingezet worden dan strikt noodzakelijk is. Alle zorgverleners moeten zich aan de Wet dwang en zorg houden.

Door: Nationale Zorggids