Normal_opa_en_oma__kleinkind__grootouder

Veel 'jonge senioren' kunnen en willen na hun officiële pensioen hun bijdrage leveren aan de samenleving, maar ze lopen dan geregeld tegen hindernissen op. Die belemmeringen worden opgeworpen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Die situatie moet veranderen, zeker nu mensen ouder worden en langer gezond blijven, zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies dat vandaag verschijnt. Jonge senioren kunnen bijvoorbeeld mantelzorger worden of oppassen op de kleinkinderen.

'Het geschenk van de eeuw’, heet het stuk. Het aantal mensen in de zogeheten 'derde levensfase' zal van 2,4 miljoen (geteld in 2018) naar 3,2 miljoen in 2040 gaan. Dat is niet alleen een vraagstuk, maar is ook een 'geschenk', omdat veel senioren zich nog jarenlang nuttig maken als mantelzorger, vrijwilliger of zelfs gewoon als oppas voor de kinderen van werkenden. Maar ook de bereidheid om als betaald medewerker in te vallen in onder meer het onderwijs, waar om personeel wordt geschreeuwd, is volgens de raad "een cadeau".

Op dit moment wordt het benutten van de derde levensfase echter "vooral gezien als een individuele zaak, en dat is een gemiste kans", aldus de raad. Het wordt dus tijd voor een "generatiebewust beleid" op alle fronten. Daarom adviseert het orgaan maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven met elkaar te overleggen en te bezien waar en hoe hun beleid kan worden aangepast. "De mogelijkheden voor mensen in de derde levensfase zouden voldoende en divers moeten zijn, zodat zij de keuze hebben om die fase in te richten op een manier die hen past", schrijft de raad.

Door: ANP