Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht beëindigd voor Stichting Welstee Zorgvilla’s, locatie Huize den Oostenborgh in Ootmarsum. De eerdere tekortkomingen op het gebied van de thema’s Deskundige zorgverlening en Sturen op kwaliteit en veiligheid zijn verbeterd. Dit concludeert de inspectie in het eindrapport van december 2019. Dit meldt de inspectie.

In Huize den Oostenborgh wordt zorg verleend aan ouderen. Er kunnen maximaal 21 mensen wonen. In maart 2019 concludeerde de inspectie tekortkomingen. Deze tekortkomingen gingen over de thema’s Persoonsgerichte zorg, Deskundige zorgverlener en Sturen op kwaliteit en Veiligheid. Sinds april stond Huize den Oostenborgh in Ootmarsum daarom voor zes maanden onder verscherpt toezicht.

Inmiddels meer deskundigen bij zorgverlening

Bij een onaangekondigd bezoek van de inspectie eind oktober 2019 bleek deze situatie inmiddels verbeterd. Huize den Oostenborgh voldoet nu (grotendeels) aan elf van de vijftien getoetste normen. Zo is de kwaliteit en veiligheid van de zorg nu beter op orde, zijn er meer deskundigen betrokken bij de zorgverlening en wordt er beter methodisch gewerkt.

Realistisch plan van aanpak

Voor de overige verbeterpunten heeft Welstee een realistisch plan van aanpak gemaakt, zo constateert de inspectie in het eindrapport. Het verscherpt toezicht is daarom per 19 december 2019 beëindigd. De inspectie zal de vorderingen bij Stichting Welstee Zorgvilla’s blijven volgen in haar reguliere toezicht.

Door: Nationale Zorggids