Normal_ouderen__wandelstok

Studenten van de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht onderzochten het effect van een “gidslicht” voor ouderen. Het licht vermindert valangst en zorgt voor een betere slaap. Verder onderzoek moet uitwijzen of het ook daadwerkelijk tot minder valpartijen leidt. Het gidslicht, ontwikkeld door Gight (spreek uit als Engels woord ‘light’), verlicht als iemand opstaat automatisch het pad van bed naar toilet in het donker. Door beter zicht lopen ouderen minder risico om te vallen. Dit meldt Radboudumc. 

Het CBS meldde eerder dat aantal doden door een val de laatste jaren stijgt. In 2018 overleden 4.628 inwoners van Nederland door een valpartij. Meer dan driekwart was tachtig jaar of ouder. Iedere 5 minuten wordt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij/zij gevallen is. Veel valpartijen vinden ‘s avond of ‘s nacht plaats tijdens de toiletgang.

Test met gidslicht

Afgelopen jaar werd daarom bij meer dan zestig ouderen het effect van het gidslicht op de angst om te vallen, de slaapkwaliteit en de valfrequentie onderzocht.  Het onderzoek, uitgevoerd met de Gemeente Oss, BrabantZorg en afdeling Geriatrie van het Radboudumc, laat bemoedigende resultaten zien.

Valangst neemt af

Over de valfrequentie zijn nog geen betrouwbare gegevens beschikbaar, omdat de onderzochte groep daarvoor te klein was. Wel is duidelijk dat na gemiddeld 4 maanden gebruik van het gidslicht de angst om te vallen duidelijk afneemt. Op een schaal van 0 (geen angst) tot 10 (maximale angst) daalt het gemiddelde van 5,5 naar 3,8. Ook de gemiddelde slaapkwaliteit verbetert aanzienlijk van 6,7 naar 7,4 (op een schaal van 0 tot 10). Deelnemers aan het onderzoek gaven het gidslicht een hoog rapportcijfer van 8,4. 

Door: Nationale Zorggids