Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Sara’s Thuiszorg, een eenmanszaak in Rotterdam, heeft een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De zaak levert zorg aan huis, maar de inspectie ziet enkele risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Dit meldt IGJ. 

Er is onvoldoende waarborg dat de clienten daadwerkelijk de zorg krijgen die zij nodig hebben. De zorg die in het zorgplan staat, komt vaak niet overeen met de geleverde zorg. Ook werkt Sara’s Thuiszorg samen met andere disciplines, maar lijkt deze samenwerking niet goed te verlopen. De zaak stemt niet of nauwelijks met de huisarts of apotheker af, waardoor wederom het risico bestaat dat clienten niet de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Boete volgt bij niet opvolgen aanwijzing

De zorgverleners die Sara’s Thuiszorg inzet zijn mogelijk niet bevoegd en bekwaam voor de zorg die zij verlenen, omdat de waarborg ook hier ontbreekt. Het risico bestaat dat cliënten hun medicatie niet volgens voorschrift krijgen. Eind april 2020 moet de thuiszorgorganisatie de zaken op orde hebben en voldoen aan de standaarden voor goede en veilige zorg. Gebeurt dat niet, dan volgt mogelijk een boete. 

Door: Nationale Zorggids