ActiZ start onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in verpleeghuissector

ActiZ, de branchevereniging van organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan ouderen, zieken en jeugd, wil meer zicht krijgen op hoe verpleeghuizen omgaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door medewerkers. De vereniging laat daarom een stageonderzoek uitvoeren. Dit meldt Actiz.

Met behulp van enquêtes wordt onderzocht in hoeverre de verpleeghuisorganisaties werken aan bewustwording, het voorkomen en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling binnen de zorgrelatie. Daarnaast wordt gezocht naar praktijkvoorbeelden en wordt gekeken welke ondersteuningsbehoeftes de verpleeghuisorganisaties op dit moment hebben bij de bewustwording, het voorkomen en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling binnen de zorgrelatie.

Voor het onderzoek is men nog op zoek naar aandachtfunctionarissen ouderenmishandeling of andere medewerkers die gaan over de veilige zorgrelatie binnen de organisatie. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met ActiZ.

Door: Nationale Zorggids