Verdubbeling dementie in 2040

Tot 2040 zal er een explosieve groei plaatsvinden van het aantal Nederlanders dat aan dementie lijdt, een beroerte krijgt of aan de ziekte van Parkinson lijdt. Dit meldt de Hersenstichting naar aanleiding van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV-2018) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Dementie, beroertes en ziekte van Parkinson: cijfers

In 2040 zal het aantal mensen met dementie zijn verdubbeld ten opzicht van 2015, voorspellen onderzoekers van het RIVM. Het zal dan gaan om 330.400 mensen. 672.600 mensen zullen in 2040 een beroerte hebben gehad en 82.600 mensen lijden dan aan de ziekte van Parkinson. 

Vergrijzing de oorzaak van groei dementie en beroertes?

Het RIVM geeft voor de groei van dementie en beroertes als mogelijke verklaring de vergrijzing die de komende 25 jaar doorzet. Er komen dus meer ouderen, maar ook meer oude ouderen: binnen de groep ouderen zal de groep 80-plussers groter worden. In 2040 zullen er volgens het RIVM 1,7 miljoen meer 65-plussers en ruim 200 duizend meer 90-plussers zijn.

Groei van dementie, beroertes en ziekte van Parkinson: impact op de samenleving

Volgens Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting, zullen vorderingen op het gebied van hersenonderzoek ervoor zorgen dat de komende twintig jaar minder mensen zullen sterven aan de gevolgen van bijvoorbeeld een beroerte. Toch is de impact van de groei van deze hersenziekten duidelijk. Zorguitgaven zullen stijgen, terwijl hersenaandoeningen de samenleving nu al 25 miljard euro per jaar kosten. Ook zullen meer mensen op het werk lijden aan een hersenaandoening en zal er meer mantelzorg moeten worden verleend. Vooral dementie zal een grote impact op de samenleving hebben, en de meeste sterfte en de hoogste ziektelast veroorzaken. 

Door: Nationale Zorggids