Leven Lang Leven zoekt ideeën voor fijn oud worden

Maatschappelijke denktank Kennisland en Vandejong Creative Agency lanceren het project Leven Lang Leven. Zij roepen het Nederlandse publiek op om radicale ideeën in te sturen die bijdragen aan fijn oud worden en verandering in de verpleegzorg stimuleren. Hiermee spelen zij in op de toenemende vergrijzing in Nederland. Een vakjury beoordeelt de inzendingen. De tien partijen met de beste ideeën krijgen professionele begeleiding en budget voor verdere uitwerking. Dit melden Kennisland en Vandejong.

Druk op verpleegzorg onhoudbaar

Nora van der Linden, directeur Kennisland: "In 2040 is naar schatting ruim een kwart van de Nederlandse bevolking 65-plus. Hiermee wordt in verhouding de potentiële beroepsbevolking kleiner. Met de toename van de ouderen stijgt ook de zorgvraag. Dit maakt dat we naar nieuwe, innovatieve ideeën moeten kijken om nu en in de toekomst alle ouderen van de juiste zorg te voorzien, zodat ook zij het laatste deel van hun leven betekenisvol kunnen doorbrengen. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we nu in actie komen door anders te denken en te doen. Wij geloven dat de meest vernieuwende ideeën in de samenleving ontstaan. Daar zijn we met Leven Lang Leven naar op zoek.”
 

Programma Leven Lang leven 

 
Alle ideeën, groot of klein, kunnen tot 20 maart 2020 ingezonden worden via www.levenlangleven.nu. De inzendingen kunnen bijvoorbeeld gaan over nieuwe woonvormen, mobiliteit of fysieke ondersteuning, maar ook ideeën die bijdragen aan een meer autonoom, sociaal of betekenisvol leven. De vakjury kiest tien vernieuwende ideeën voor het Leven Lang Leven-pioniersprogramma. Tijdens dit programma krijgen de deelnemers coaching van experts in verpleegzorg, sociale innovatie, beleid, regelgeving en ondernemerschap. 
 
De finale vindt plaats tijdens het Leven Lang Leven-event op 6 oktober 2020. Daar presenteren de deelnemers de geteste prototypes aan een breed publiek. Zorgorganisaties kunnen een prototype adopteren en in gesprek gaan met deelnemers. 
 
Leven Lang Leven is een initiatief van Kennisland en Vandejong Creative Agency en krijgt subsidie van het ministerie van VWS. In de vakjury zitten onder meer Prof. dr. Annet de Lange (bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden’) en Mohammed Benzakour (schrijver van het bekroonde boek ‘Yemma - stilleven van een Marokkaanse moeder’).
 
Door: Nationale Zorggids