65-plussers gaan steeds vaker op vakantie of doen uitjes

De vrijetijdssector zal de komende jaren profiteren van actieve en koopkrachtige ouderen. Volgens economen van ABN AMRO zullen 65-plussers in de periode tot 2023 jaarlijks zeker 100 miljoen euro extra aan vakanties en uitjes uitgeven. Dat zal vooral de nodige impuls geven aan de reisbranche, die naar verwachting met 5 procent zal groeien dit jaar en volgend jaar, menen de kenners.

Volgens ABN AMRO zijn ouderen een interessante doelgroep voor de sector, zeker nu door de vergrijzing hun aandeel in de bevolking toeneemt. Afgezien van het feit dat ze meer tijd hebben, hebben ze doorgaans ook meer te besteden. Ouderen gaan ook vaker buiten het hoogseizoen op vakantie, wat de spreiding van toerisme weer ten goede komt.

Volgens de economen zullen ook steeds meer ouderen uit het buitenland Nederland bezoeken, ook als gevolg van de vergrijzing. In de Europese Unie neemt het aantal 55-plussers in de komende vijf jaar met ruim 12 miljoen toe, terwijl bij de groep 15 tot 55 jaar sprake zal zijn van krimp.

Door: ANP