NZa heeft merendeel benodigde data uit verpleeghuiszorg binnen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft inmiddels van 75 procent van de verpleeghuizendata ontvangen voor de nulmeting van de ‘integrale vergelijking’. De nulmeting wordt nog niet gebruikt voor de tarieven 2021. Volgend voorjaar gaat de NZa eerst met de sector de resultaten van de nulmeting duiden. Dit meldt de Zorgautoriteit.

De nulmeting moet inzicht geven in de kosten die verpleeghuizen moeten maken om aan het kwaliteitskader te voldoen. Hoewel 2018 een overgangsjaar was, bieden de data uit dit jaar - aangevuld met een inschatting van de kosten voor het kwaliteitskader - de kans om ervaring op te doen met het nieuwe bekostigingsmodel. Deze ervaring is noodzakelijk voor een advies dat de NZa voor de zomer van 2020 aanlevert aan het ministerie van Volksgezondheid. De gegevens worden nog niet gebruikt voor de tarieven zelf.

Goede kwaliteit van zorg is leidend

De NZa onderzoekt of het model leidt tot toekomstbestendige tarieven en of het zorgaanbieders helpt bij de uitdagingen die hen te wachten staan, zoals de toenemende vergrijzing en veranderende zorgvraag. De input van de sector is een zeer belangrijk onderdeel van het advies aan het ministerie. Op basis van dit advies besluit zij of er een volgende meting komt, die wel als doel heeft om de tarieven op te baseren. Het mogelijk maken van goede kwaliteit van zorg is hierbij leidend.

Terugkoppeling van het onderzoek

De komende maanden werken wij aan het model met diverse werkgroepen en in samenspraak met mensen uit de sector. In de eerste helft van 2020 zal de NZa de globale uitkomsten delen met de sector en de gedetailleerde uitkomsten delen met de zorgaanbieders van wie de data afkomstig zijn.

Zorgaanbieders hoeven zich geen zorgen te maken dat de gedetailleerde uitkomsten worden gedeeld met zorgkantoren of het ministerie van Volksgezondheid, vertelt Josefien Kursten, directeur Regulering bij de NZa: “Het ministerie van Volksgezondheid zal alleen de uitkomsten op globaal niveau ontvangen. We koppelen alleen op individueel niveau terug aan de zorgaanbieders die hebben aangeleverd.”

Duiding is belangrijk

De NZa duidt samen met de sector de uitkomsten van de nulmeting. Josefien Kursten: “Cijfers alleen zeggen onvoldoende, een goede duiding van de uitkomsten is noodzakelijk om een gedegen advies te kunnen geven aan de minister. De volgende bijeenkomst van #Samenvoorwaardevollezorg in april is de start van het gesprek met het veld over de resultaten. Wij verwachten daar zorgaanbieders, maar ook zorgkantoren en andere experts uit het veld.”

Door: Nationale Zorggids